0942 326 357

Chính sách thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm mắm Mười Quý tại fanpage, website, … hoặc trên các trang mạng điện tử.

- Thanh toán trả trước:  Là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng.

- Thanh toán trả sau: Là hình thức khách hàng thanh toán bằng tiền mặt (COD). Khách hàng có thể kiểm tra đúng và đủ số lượng rồi mới gửi tiền cho các bạn Shipper.