0942 326 357

Chính sách đổi trả & bảo hành

Các sản phẩm mắm của Mười Quý được sản xuất theo phương pháp truyền thống, hoàn toàn tự nhiên. Tất cả quy trình sản xuất/ ủ chượp mắm đều là thủ công nên không tránh khỏi những sai sót. Khi sản phẩm phát sinh lỗi, Mười Quý sẽ tiến hành đổi sản phẩm mới cho quý khách hàng. Khách hàng có thể quy đổi sản phẩm từ sản phẩm này sang sản phẩm có giá trị tương đương khác, hoặc đổi sang sản phẩm cùng loại có thời gian sản xuất mới hơn.